Jakub Hertl

Bachelor's thesis

Model racionálního střídání hokejových hráčů

Model of rational substitution of ice hockey players
Abstract:
Práce aplikuje ekonometrické postupy v oblasti sportovní statistiky. Vstupní data pro simu-lační modely v práci popisují hráče Národní Hokejové Ligy (NHL). Obsahují hráčův průměrnýčas strávený na ledě a odhad jeho individuálního výkonu. Data byla získána použitím lineár-ního regresního modelu B. Macdonalda [1].Cílem práce je konstrukce a využití dvou modelů, které simulují střídání hráčů v zápase.Jejich …more
Abstract:
The Bachelor thesis applies econometric methods in the area of sport analysis. Input datafor simulation models in the thesis describe players of National Hockey League (NHL). Theyinclude average time of a player on ice and his estimated power. Data were extracted usingB. Macdonald ́s linear regression model in his previous work [1].The thesis focuses on formulation and application of two econometric …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2019
  • Supervisor: Michal Černý
  • Reader: Ondřej Sokol

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76734