Bc. Simona Zemanová Zlatušková, DiS.

Diplomová práce

Dítě s mutismem a jeho přechod do základní školy

Child with mutism and his transition to elementary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou mutismu u dětí předškolního a mladšího školního věku. Práce je zaměřena na popis specifických postupů při odbourávání mutismu u dětí, zejména při vstupu do základní školy. V teoretické části je vymezena obecná charakteristika mutismu, jeho etiologie a formy. Dále je zde popsána diagnostika a terapie mutismu. Druhá kapitola se zabývá psychickým a řečovým vývojem …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of mutism in preschool children and children of younger school age. The thesis is focused on the description of specific procedures in the degradation of mutism in children, particularly at the beginning of school attendance. The theoretical part defines the general characteristics of mutism, its ethology and forms. Describes the diagnosis of mutism and therapy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta