Theses 

Marketingový výzkum v praxi – Ing. Jan Cikrt

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ing. Jan Cikrt

Bachelor's thesis

Marketingový výzkum v praxi

Marketing Research in Practice

Abstract: Tématem této bakalářské práce je marketingový výzkum a jeho využití v praxi, konkrétně pro firmu Kraft Foods ČR. Cílem práce je navrhnout marketingový výzkum pro dva konkurenční produkty vybrané společnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a aplikační část. Práce se dále zabývá marketingovým informačním systémem, marketingovým prostředím a sběrem údajů. Během realizace výzkumu byla použita technika kvalitativního výzkumu a metoda SWOT.

Abstract: The topic of this bachelor thesis is marketing research and its application in practice for company Kraft Foods ČR. The aim of this work is to design a marketing research for two rival products of the selected company. The work is divided into theoretical part and practical part. It also deals with marketing information system, marketing environment and data collecting. During realization of the research was used qualitative technique and method SWOT.

Keywords: marketing, marketingový výzkum, informace, kvalitativní výzkum, dotazování, bonboniéra, pralinky, marketing research, qualitative research, information, questioning, chocolate, pralines.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2013
  • Supervisor: Ing. Helena Cetlová
  • Reader: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Go to top | Current date and time: 12/12/2018 13:09, Week 50 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz