Ing. Alexandra Kargapolova

Diplomová práce

Role and significance of market research in all stages of development of efficient advertisement campaign

Role and significance of market research in all stages of development of efficient advertisement campaign
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na roli marketingového výzkumu v procesu rozvoje marketingové kampaně a se zabývá hodnocením jeho použití v prvních fázích dvou re-startových marketingových kampaní, totiž kampaně Celaskon vitamin C a Calibrum multivitamíny farmaceutické značky Sanofi. První část obsahuje teoretický základ marketingového výzkumu a procesu marketingové kampaně, zejména definice, popis kroků procesu …více
Abstract:
This work is focused on the role of marketing research in process of development of marketing campaign and deals with evaluation of its usage in first stages of two re-launch marketing campaigns, namely the campaigns of Celaskon Vitamin C and Calibrum Multivitamins brands of pharmaceutical company Sanofi. The first part provides the theoretical basis of marketing research and process of marketing campaign …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: M.A. Ondřej Kotouč
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní