Bc. Lenka Hrdličková

Master's thesis

Analýza konkurence ve vybraném odvětví zpracovatelského průmyslu

Analysis of competition in selected manufacturing industry
Anotácia:
Práce je zaměřena na posouzení konkurenční situace vybraného podniku PENAM, a. s. ve zpracovatelském průmyslu dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 10 Výroba potravinářských výrobků na základě metod analýzy konkurenčních podniků. Teoretická část je věnována rešerši odborné literatury, preferována je oblast strategie, analýz ovlivňujících prostředí podniku a konkurenčních analýz. Návrhová část …viac
Abstract:
Diploma thesis is focused on assessment competitive situation the selected corporation PENAM, a. s., in the manufacturing sector according to the classification of economic activities CZ-NACE 10 Manufacture of food products, based on methods analyzing competitors. The theoretical part is devoted to literature search, the preferred area is strategy, analysis affecting on business environment and competitive …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2016
  • Vedúci: Ing. Nina Bočková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting