Bc. Petra Švelchová

Bakalářská práce

Význam workcampů v zemích globálního Jihu z pohledu dobrovolníků

The importance of workcamps in the Global South in terms of volunteers
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Význam workcampů v zemích globálního Jihu z pohledu dobrovolníků” je analýza jejich motivace, schopnosti adaptace na požadavky kulturně odlišného prostředí a přínosu, který v této činnosti spatřují. Teoretická část se věnuje dobrovolnictví, mezinárodním workcampům, osobnosti dobrovolníka a souvisejícím tématům z pohledu interkulturní psychologie. Druhou část tvoří kvalitativní …více
Abstract:
The aim of the thesis „The importance of workcamps in the Global South in terms of volunteers” is to analyse their motivation, ability to adapt to the requirements of different cultural background and benefits that in this activity they see. The theoretical part is devoted to volunteering, international workcampům, personality volunteer and related topics from the perspective of intercultural psychology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta