Bc. Monika TURKOVÁ

Master's thesis

Význam barev v marketingové komunikaci.

Importance of Colors in Marketing Communications
Abstract:
Předmětem diplomové práce "Význam barev v marketingové komunikaci" je průzkum vnímání barev v tomto oboru. Pojednává o tom, jaké asociace jsou spojovány s konkrétními barvami a jaké barvy jsou asociovány s různými obory podnikání. Práce navazuje na projekt společnosti OKI a ČMS z roku 2006 s cílem potvrdit nebo vyvrátit hypotézy o zjištěných tendencích až stereotypech při přiřazování barev ke konkrétním …more
Abstract:
The subject of the dissertation titled "The importance of colors in marketing communictaion" is the perception of the colours in this branch. It is dealing with specific associations which are connected with particular colours and which colours raises various branches of business. The dissertation follows the project of OKI Co and ČMS dt 2006 year targeting confirming or disproving the theories of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2012
Accessible from:: 19. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TURKOVÁ, Monika. Význam barev v marketingové komunikaci.. Zlín, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Master programme / field:
Media and Communications Studies / Marketing Communications