Radka Mária Hatalová

Bakalářská práce

Fínsky vzdelávací systém

Finský vzdělávací systém
Anotace:
Bakalářská práce Fínsky vzdelávací systém se zabývá problematikou vzdělávacího systému ve Finsku a mezinárodním porovnáním výsledků tohoto systému. Jedná se o práci teoretického charakteru a hlavním cílem je vysvětlit a poukázat na aspekty finského vzdělávacího systému, které z něj dělají tzv. “vzdělávacího šampiona”. První kapitola práce analyzuje finský vzdělávací systém z hlediska jeho vývoje, struktury …více
Abstract:
Bachelor thesis Finnish education system addresses the issue of the educational system in Finland and the international comparison of results of this system. The thesis is of theoretical nature and its main objective is to explain and address the aspects that make the Finnish educational system so-called “educational champion”. The first chapter of the thesis analyses the Finnish education system in …více
Abstract:
Bakalárska práca Fínsky vzdelávací systém sa zaoberá problematikou vzdelávacieho systému vo Fínsku a medzinárodným porovnaním výsledkov tohto systému. Ide o prácu teoretického charakteru, ktorej hlavným cieľom je vysvetliť a poukázať na aspekty fínskeho vzdelávacieho systému, ktoré z neho robia tzv. “vzdelávacieho šampióna”. Prvá kapitola práce analyzuje fínsky vzdelávací systém z hľadiska jeho vývoja …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2019
  • Vedoucí: Ondřej Sankot
  • Oponent: Eva Isabelle Števík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76226