Bc. Petr Zbončák

Diplomová práce

Privatizace v odvětví železniční dopravy - zkušenosti, rizika a příležitosti

Privatization in railway industry - experiences, risks and opportunities
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Privatizace v odvětví železniční dopravy – zkušenosti, rizika a příležitosti“ je zhodnocení potenciálního přínosu privatizace incumbentů v odvětví osobní železniční dopravy. SWOT analýzou a komparací výkonových ukazatelů identifikovat rizika a příležitostí privatizačního procesu v odvětví. V první části práce je provedena rešerše literatury na téma deregulace osobní dopravy …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis "Privatization in the railway transport sector - experience, risks and opportunities" is an evaluation of the potential contribution of the privatization of incumbents in the railway passenger transport sector. SWOT analysis and comparison of quantitative indicators identify the risks and opportunities of the privatization process in the sector. In the first part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dominik Chmelař

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta