Bc. Zuzana Brátová

Diplomová práce

The Influence of Online Marketing Communication on Image of Showjumping Events

The Influence of Online Marketing Communication on Image of Showjumping Events
Abstract:
In the Czech Republic equestrian is becoming more and more popular. New, very often high-quality showgrounds are built across the country. However, they lack good marketing communication to attract new investors and help to increase the fan base. Due to the enormous development of online media and its global applicability is their use in marketing activities of showjumping events highly practical. …více
Abstract:
V České republice se jezdectví stává stále oblíbenějším sportem. Vznikají nové, často velmi kvalitní areály, kterým však chybí dobrá marketingová komunikace, která by přilákala nové investory a pomohla zvětšit fanouškovskou základnu. Vzhledem k obrovskému rozvoji online médií a jejich globální využitelnosti se jejich aplikace v rámci marketingových aktivit parkurových závodů přímo nabízí. Tato práce …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
Zveřejnit od: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Olga Jurášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Brátová, Zuzana. The Influence of Online Marketing Communication on Image of Showjumping Events. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace