Bc. Markéta ZÝKOVÁ

Diplomová práce

Fundraising vybrané neziskové organizace

Fundraising of non-profit organization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možnostmi fundraisingu pro nestátní neziskové organizace. V úvodní části jsou popsány nestátní neziskové organizace, jejich historie, charakteristika a rozdělení. Důraz se klade především na Nadace. Následující kapitola je zaměřena na fundraising a možnosti využití tohoto typu financování pro nestátní neziskové organizace včetně jednotlivých typů financování (příjmy z vlastní …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the possibilities of fundraising for non-profit organizations. The introductory section describes the non-profit organizations, their history, characteristics and classification. The emphasis is mainly on the Foundation. The following chapter deals with fundraising and the possibilities of using this type of financing for non-profit organizations, including the different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÝKOVÁ, Markéta. Fundraising vybrané neziskové organizace. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management