Bc. Markéta ZÝKOVÁ

Master's thesis

Fundraising vybrané neziskové organizace

Fundraising of non-profit organization
Abstract:
Diplomová práce se zabývá možnostmi fundraisingu pro nestátní neziskové organizace. V úvodní části jsou popsány nestátní neziskové organizace, jejich historie, charakteristika a rozdělení. Důraz se klade především na Nadace. Následující kapitola je zaměřena na fundraising a možnosti využití tohoto typu financování pro nestátní neziskové organizace včetně jednotlivých typů financování (příjmy z vlastní …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on the possibilities of fundraising for non-profit organizations. The introductory section describes the non-profit organizations, their history, characteristics and classification. The emphasis is mainly on the Foundation. The following chapter deals with fundraising and the possibilities of using this type of financing for non-profit organizations, including the different …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZÝKOVÁ, Markéta. Fundraising vybrané neziskové organizace. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/