Mgr. Klára Holásková

Master's thesis

Trestný čin znásilnění páchaný na ženách v seniorském věku

The crime of rape against elderly women
Abstract:
Diplomová práce se zabývá trestným činem znásilnění páchaným na ženách v seniorském věku s přihlédnutím ke specifickým znakům těchto obětí. Teoretická část práce nabízí širší vymezení problematiky znásilnění, obětí trestných činů, forem pomoci obětem a mýtů a předsudků, které s oběťmi bývají spojovány. Po objasnění těchto oblastí práce přechází specificky k problematice seniorských obětí trestného …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the crime of rape committed against elderly women, taking into account the specific characteristics of these victims. The theoretical part of the thesis offers a wider definition of rape, depiction of victims of crime, forms of assistance to victims as well as rape myths and prejudices. Subsequently, the thesis focuses specifically on the issue of elderly victims of rape …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Šturmová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta