Mgr. Klára Holásková

Master's thesis

Trestný čin znásilnění páchaný na ženách v seniorském věku

The crime of rape against elderly women
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá trestným činem znásilnění páchaným na ženách v seniorském věku s přihlédnutím ke specifickým znakům těchto obětí. Teoretická část práce nabízí širší vymezení problematiky znásilnění, obětí trestných činů, forem pomoci obětem a mýtů a předsudků, které s oběťmi bývají spojovány. Po objasnění těchto oblastí práce přechází specificky k problematice seniorských obětí trestného …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with the crime of rape committed against elderly women, taking into account the specific characteristics of these victims. The theoretical part of the thesis offers a wider definition of rape, depiction of victims of crime, forms of assistance to victims as well as rape myths and prejudices. Subsequently, the thesis focuses specifically on the issue of elderly victims of rape …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedúci: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Šturmová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta