Ing. Miroslav Pokorný

Master's thesis

Zavádění standardů kvality u dopravce Veolia Transport Morava a.s.

Implementing standards of quality by the freight forwarder VEOLIA Transport Morava a.s.
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na oblast kvality a standardů v rámci systému managementu kvality ve společnosti Veolia Transport Morava a.s. Hlavní činností této společnosti je přeprava cestujících. Cílem mé diplomové práce je pokus o návrh standardů kvality pro uspokojování přepravních potřeb zákazníků, a tím i zkvalitnění přepravních služeb.
Abstract:
This thesis is focused on the sphere of the quality and standards in the framework of the quality management in the company Veolia Transport Morava a.s. The main activity of this company is the trip. The aim of my thesis is a trying to the quality standards proposal for the satisfaction of the transport needs of the customers and improving the quality of the transport services.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2010
  • Supervisor: prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Pokorný, Miroslav. Zavádění standardů kvality u dopravce Veolia Transport Morava a.s.. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera