Bc. Dominika Hromková

Diplomová práce

Konzumace informací skrze online sociální síť Facebook

Consumption of Information on the Online Social Network Facebook
Anotace:
Výzkumná diplomová práce se zabývá konzumací informací prostřednictvím Facebooku v návaznosti na teoretickou diskusi o selektivní a náhodné expozici v prostoru online sociálních sítí. Za pomoci kvalitativní metody polostrukturovaných rozhovorů vedených s patnácti respondenty ve věku 18 až 29 let zjišťuje, jak a jaké informace skrze něj získává nejaktivnější věková skupina uživatelů. Výsledky ukazují …více
Abstract:
The master‘s research thesis examines the consumption of information through Facebook following the theoretical discussion about selective and accidental (incidental) exposure on the online social networks. Using the qualitative method of semi-structured interviews with fifteen respondents aged 18-29, the thesis discovers the way and types of information received by the most active age group of users …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií