Adam SMIEŠKO

Bachelor's thesis

Etické hranice studentů sociální práce na příkladu prostituce

Ethical boundaries of social work students on the example of prostitution
Abstract:
Práce je založena na analýze rozhovorů se studenty sociální práce a na jejich etických hranicích na příkladu prostituce. První kapitola se zaměřuje na prostituci a na subjektivním vnímání studentů tohoto fenoménu. Jaké mají zkušenosti a kde se setkávají s prostitucí. Dále, jaké možné příčiny vedou k provozování prostituce. Poté jaké motivační faktory zapříčiňují vstup do světa prostituce. Co ovlivňuje …more
Abstract:
The thesis is based on an analysis of interviews with social work students and their ethical borders on the example of prostitution. The first chapter focuses on prostitution and the subjective perception of students of this phenomenon. What experience they have and where they are meeting with prostitution. Furthermore, what possible causes lead to prostitution. Then what are the motivational factors …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 11. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petr Matoušek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SMIEŠKO, Adam. Etické hranice studentů sociální práce na příkladu prostituce. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / field:
Social Policy and Social Work / Social Work