Mgr. Tereza Kubíčková

Bakalářská práce

Protiteroristické zákony Ruské federace z pohledu mezinárodní ochrany lidských práv

Counter-terrorism laws of the Russian Federation from a human rights perspective
Anotace:
Práce představuje protiteroristickou koncepci ruské vlády v kontextu její národně-bezpečnostní a zahraniční politiky, identifikuje základní kontroverzní body ruské protiteroristické legislativy na základě její komparace s Evropskou úmluvou o lidských právech a s ohledem na mezinárodní kritiku, a nakonec analyzuje současnou situaci na poli ruských protiteroristických opatření ve srovnání s aktuálními …více
Abstract:
The thesis describes the counter-terror conception of the Russian government in the frame of Russian national security and foreign policy aims. It identifies the main controversial points of the Russian counter-terror laws by comparing them with the European Convention on Human Rights and the international criticism of both governmental and non-governmental organisations. The last part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2010
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M.
  • Oponent: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií