Bc. Frederika Krupová

Master's thesis

Motivace a spokojenost zaměstnanců ve společnosti XY

Motivation and Satisfaction of Employees in the Company XY
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to evaluate the current state of personnel management in the human resources management of the selected organization with a focus on motivation and employee satisfaction. Based on the performed analyzes and the results of primary surveys, a recommendation is proposed for higher efficiency of employees in achieving the set goals and higher labor productivity. In the …more
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je vyhodnotiť súčasný stav personálneho riadenia v rámci riadenia ľudských zdrojov vybranej organizácie (obchodného závodu) so zameraním na motivovanosť a spokojnosť zamestnancov. Na základe prevedených analýz a výsledkov primárnych šetrení, je navrhnuté odporučenie pre vyššiu efektivitu pracovníkov v dosahovaní stanovených cieľov a vyššiu produktivitu práce. V úvodnej časti …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Werner Bernatík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Silesian University in Opava

School of Business Administration in Karvina

Master programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management