Bc. Frederika Krupová

Diplomová práce

Motivace a spokojenost zaměstnanců ve společnosti XY

Motivation and Satisfaction of Employees in the Company XY
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to evaluate the current state of personnel management in the human resources management of the selected organization with a focus on motivation and employee satisfaction. Based on the performed analyzes and the results of primary surveys, a recommendation is proposed for higher efficiency of employees in achieving the set goals and higher labor productivity. In the …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je vyhodnotiť súčasný stav personálneho riadenia v rámci riadenia ľudských zdrojov vybranej organizácie (obchodného závodu) so zameraním na motivovanosť a spokojnosť zamestnancov. Na základe prevedených analýz a výsledkov primárnych šetrení, je navrhnuté odporučenie pre vyššiu efektivitu pracovníkov v dosahovaní stanovených cieľov a vyššiu produktivitu práce. V úvodnej časti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/i5f83/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Werner Bernatík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management