Bc. Hana Mrázová

Master's thesis

Hodnocení autonomní regulace kardiovaskulárního systému u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní vyšetřovanými metodou spektrální analýzy variability srdeční frekvence

Evaluation of Autonomous Control of Cardiovascular System of Patients with Multiple Sclerosis Examinated by Spectral Analysis of Heart Rate Variability
Abstract:
Předkládaná práce se zabývá kardiovaskulárními dysfunkcemi autonomního nervového systému u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Metodou spektrální analýzy variability srdeční frekvence (SA HRV) bylo vyšetřeno 8 pacientek. Byl hodnocen krátkodobý záznam SA HRV, získaný v průběhu spontánního a kontrolovaného dýchání o frekvenci 0,33 Hz. Získané hodnoty pak byly porovnány s výsledky předešlého …more
Abstract:
This study deals with autonomic nervous system dysfunction in Multiple Sclerosis patiens. It is aimed at cardiovascular control of heart rate. We examined Heart Rate Variability during spontaneous and controlled breathing of follow-up file (8 women), using Spectral Analysis. The same group of patients was analyzed in 2007. We compared 2007 and 2010 data to observe changes in autonomous nervous system …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. Lumír Konečný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta