Bc. Adam Konečný

Bakalářská práce

Dvojí morálka: Kritická reflexe daru ve vztahu k žebrání v kontextu bezdomovectví

Dual morality: Critical reflection of the gift in relation to begging in the context of homelessness
Anotace:
Práce rozpracovává tématiku bezdomovectví a daru a snaží se o nalezení vzájemných souvislostí mezi nimi. Vliv, jenž má dar získaný aktivitou žebrání na přechod z krátkodobého do dlouhodobého bezdomovectví, nebyl doposud dostatečně prozkoumán. Práce je teoretickou sekundární analýzou, jejímž cílem je právě popis vztahu mezi aktem obdarovávání v rámci žebrání a dlouhodobým bezdomovectvím, tedy stavem …více
Abstract:
Thesis develops themes of homelessness and gift and try to find the interrelationship between them. Influence, that has acquired the gift from begging activity for the transition from short-term to long-term homelessness, has not been sufficiently explored. Thesis is a theoretical secondary analysis whose purpose is to describe the relationship between an act of generosity in the context of begging …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: M.A. Irena Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Adam Staveník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma