Bc. Tereza Jančíková

Diplomová práce

Zdravotní tělesná výchova na 2. stupni základních škol v rámci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví

Health-physical Education in the Second Grade of Primary School in Terms of Educational Field Man and his Health
Anotace:
Diplomová práce shrnuje dosavadní poznatky z oblasti zdravotní tělesné výchovy a zabývá se nejčastějšími poruchami pohybového systému dětí na 2. stupni základní školy. Práce klade důraz na vyrovnávání zdravotních oslabení žáků pomocí uplatňování prvků ZdrTv jak ve specializovaných hodinách, tak v běžné tělesné výchově.
Abstract:
Dissertation summarizes present findings about health-physical education issue and deals with the most frequented postural disorders which can be found among children in the second grade of primary school. Thesis underlines the need for health disabilities correction by applying corrective elements to specialized lessons or regular P.E. classes.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií