Naďa DRAŠNEROVÁ

Diplomová práce

Význam odborného vyjádření a znaleckého posudku pro potřeby trestního řízení

The importance of expert opinion and expert evidence for the needs of criminal proceedings
Anotace:
Má diplomová práce se zabývá v první řadě úlohou odborného vyjádření a znaleckého posudku pro potřeby trestního řízení, toho, co mají tyto dva instituty společného, v čem se liší, včetně zákonné právní úpravy. Ke správnému pochopení této problematiky je důležité také znát dokonale právní úpravu osoby znalce, jeho povinnosti a práva během řízení, samozřejmě jeho jmenování znalcem, jeho odměny i případné …více
Abstract:
My dissertation is first of all concerned with the task of expert opinion and expert evidence for the needs of criminal proceedings, in question what these two institutes have in common, how they are different, the legal legislation included. For right understanding of these issues is also important to know the legislation of expert´s person perfectly, his/her responsibilities and rights during proceedings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Miroslav Rybář, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DRAŠNEROVÁ, Naďa. Význam odborného vyjádření a znaleckého posudku pro potřeby trestního řízení. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo