Bc. Jana Kňažko

Master's thesis

Strategie řízení image značky banky

Strategy of Banking Brand Management
Abstract:
Nejvíce prostoru v diplomové práci je věnováno pojmu značka, jejím náležitostem a bance Raiffeisenbank. Práce se věnuje vysvětlení bankovnictví do roku 1989 a po roce 1989 v České republice, jeho historii a současné situaci na českém trhu. Dále bude řešena corporate identity, jaká je jeho součást, jako je corporate communications, culture, design, product, image a společenská odpovědnost. Potom se …more
Abstract:
Most of the space in this diploma thesis is dedicated to the term brand, its requierements and bank Raiffeisenbank. The work is devoted to the explanation of banking until 1989 and since 1989 in the Czech Republic, its history and the current situation on the Czech market. It will also be dealt with corporate identity, which is a component, such as corporate communications, culture, design, product …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2016
  • Supervisor: Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní