Theses 

Strategie řízení image značky banky – Bc. Jana Kňažko

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Jana Kňažko

Diplomová práce

Strategie řízení image značky banky

Strategy of Banking Brand Management

Anotace: Nejvíce prostoru v diplomové práci je věnováno pojmu značka, jejím náležitostem a bance Raiffeisenbank. Práce se věnuje vysvětlení bankovnictví do roku 1989 a po roce 1989 v České republice, jeho historii a současné situaci na českém trhu. Dále bude řešena corporate identity, jaká je jeho součást, jako je corporate communications, culture, design, product, image a společenská odpovědnost. Potom se bude jednat o význam a hodnotu značky na trhu, jaké jsou nejhodnotnější značky na českém a světovém trhu, funkce a positioning na trhu, co je identita a jak se řeší hodnota značky. Poté následuje popis Raiffeisenbank, historie a vše okolo ní, včetně různých bankovních ocenění, fůzí a akvizicí, které proběhly od roku 2008. Dále pak i marketingový mix, jeho popis a i 4C. Nezapomene se zmínit i o konkurenčních bankovních účtech, jaké jsou jejich výhody a který si vyplatí zařídit a proč. V neposlední řadě je řešeno image a strategickém řízení značky, SWOT analýza, slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby. Na konci bude průzkum, který byl proveden autorkou a závěrem bude práce shrnuta.

Abstract: Most of the space in this diploma thesis is dedicated to the term brand, its requierements and bank Raiffeisenbank. The work is devoted to the explanation of banking until 1989 and since 1989 in the Czech Republic, its history and the current situation on the Czech market. It will also be dealt with corporate identity, which is a component, such as corporate communications, culture, design, product, image and social responsibility. Then it will be the importance and value of the brand in the market, what are the most valuable brand on the Czech and world market, functions and positioning in the market, what is identity and how it solves the brand value. This is followed by a description of Raiffeisenbank, history and everything around it, including various bank valuation, mergers and acquisitions that have taken place since 2008. Furthermore, even the marketing mix, and its description and 4C. Do not forget to mention a competing bank accounts, what are their benefits and who pays to fix and why. Last but not least is solved image and strategic brand management, SWOT analysis, strengths and weaknesses, opportunities and threats. At the end of this thesis it is a survey, which was conducted by author and work will be summarized at the end.

Klíčová slova: Banka, Image, Logo, Průzkum, Raiffeisenbank, Strategie, SWOT analýza, Značka.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 09:20, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz