Ing. Zuzana Džuberová

Master's thesis

Sociálně-ekonomická struktura venkovského obyvatelstva ČR (vybrané aspekty)

The social-economic structure at rural population in the Czech Republic (selected aspects)
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Sociálně-ekonomická struktura venkovského obyvatelstva ČR“ je studium a poznání sociálně-ekonomické diferenciace obyvatelstva ve venkovských oblastech. Práce je strukturována do tří stěžejních částí, přičemž první se zaměřuje na rozložení obyvatelstva v čase, druhá část zkoumá venkovské obyvatelstvo z hlediska ekonomické aktivity a část třetí je analýzou vzdělanostní úrovně …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: „The social-economic structure at rural population in the Czech Republic (selected aspects) “is to research and understand the social-economic differentiation of population in rural areas. This work is structured into three crucial parts. Part one is focused on the distribution of population in time. Second part investigates population in rural areas from economic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 7. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2008
  • Supervisor: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
  • Reader: Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration