Ing. Zuzana Džuberová

Master's thesis

Sociálně-ekonomická struktura venkovského obyvatelstva ČR (vybrané aspekty)

The social-economic structure at rural population in the Czech Republic (selected aspects)
Anotácia:
Předmětem diplomové práce „Sociálně-ekonomická struktura venkovského obyvatelstva ČR“ je studium a poznání sociálně-ekonomické diferenciace obyvatelstva ve venkovských oblastech. Práce je strukturována do tří stěžejních částí, přičemž první se zaměřuje na rozložení obyvatelstva v čase, druhá část zkoumá venkovské obyvatelstvo z hlediska ekonomické aktivity a část třetí je analýzou vzdělanostní úrovně …viac
Abstract:
The goal of the submitted thesis: „The social-economic structure at rural population in the Czech Republic (selected aspects) “is to research and understand the social-economic differentiation of population in rural areas. This work is structured into three crucial parts. Part one is focused on the distribution of population in time. Second part investigates population in rural areas from economic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2008
  • Vedúci: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
  • Oponent: Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration