Veronika Horniaková

Master's thesis

Market linkages: Chinese influence on global financial markets

Tržné prepojenia: Čínsky vplyv na globálne finančné trhy
Abstract:
Práca sa zaoberá aktuálnou témou integrácie finančných trhov a prepojeniami medzi nimi. V posledných rokoch sa téma Číny dostáva stále viac do popredia a preto je pozornosť v tejto práci venovaná práve integrácii čínskeho trhu. Cieľom je zistiť, či existuje vzťah medzi čínskymi a svetovými akciovými trhmi a overiť potenciálny vplyv Číny na svetové indexy. Teória stojaca za finančnou integráciou naznačuje …more
Abstract:
Thesis is looking into the current issue of financial market integrations and linkages between them. In recent year, the topic of China has been emerging to the forefront of academic research, therefore the focus of this paper is dedicated to the integration of Chinese market. The goal is to establish whether there exists an interdependency between Chinese and world stock markets and evaluate and analyse …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2017
  • Supervisor: Bohumil Stádník
  • Reader: Karel Janda

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69727