Tomáš Fajgl

Bakalářská práce

Finanční analýza podniku ITALY STYLE LINEA, s. r. o.

Financial Analysis of the Company Italy Style Linea, Ltd.
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce je posouzení finančního zdraví společnosti ITALY STYLE LINEA, s. r. o., a to za pomoci nástrojů finanční analýzy. Finanční stabilita je posuzována za období let 2016-2020, s přesahem do roku 2021 u vybraných ukazatelů. Práce je rozdělena na dvě dílčí části, z nichž ta první se zabývá teoretickým pohledem na problematiku finanční analýzy, teoreticky rozebírá jednotlivé …více
Abstract:
The main aim of this bachelor thesis is to assess the financial health of ITALY STYLE LINEA, s. r. o., using financial analysis tools. The financial stability is analysed for the period 2016-2020, with an overlap to 2021 using selected indicators. The thesis is divided into two parts. The first part deals with the theoretical view on the topic of the financial analysis, its tools and indicators. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michaela Blahová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fajgl, Tomáš. Finanční analýza podniku ITALY STYLE LINEA, s. r. o.. Zlín, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe