Theses 

Preventivní působení nízkoprahového klubu BARÁK na děti a mládež v Třebíči – Bc. Radka Boháčová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Radka Boháčová

Diplomová práce

Preventivní působení nízkoprahového klubu BARÁK na děti a mládež v Třebíči

Preventive effect on children and youth of low-threshold club Barák in Třebíč

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na problematiku užívání návykových látek u dětí a mládeže. Vymezuje zvláštnosti období dospívání z hlediska vývojové psychologie, popisuje rizikové faktory možného zneužívání návykových látek a specifika jejich působení na dospívající, a nahlíží na možnosti prevence těchto sociálně patologických jevů u klientů navštěvující nízkoprahový klub BARÁK v Třebíči. Cílem diplomové práce je zmapovat reálnou situaci užívání návykových látek dospívajícími v Třebíči. Tento cíl byl naplňován formou kvantitativního výzkumu, který byl realizován na půdě nízkoprahového klubu BARÁK.

Abstract: The diploma thesis is focused on a problem of substance abuse among children and youth. It defines traits of adolescence period in terms of developmental psychology, describes a risk factors of possible substance abuse and specifics of their effects on teenagers. The thesis also depicts prevention possibilities of socially pathological phenomena of clients visiting low threshold club BARÁK in Třebíč. The aim of this thesis is to map the real situation of drug usage by adolescents in Třebíč. This goal was implemented by quantitative research running in low threshold club BARÁK.

Klíčová slova: Alkohol, dospívání, drogová závislost, kouření cigaret, marihuana, návyková látka, nízkoprahový klub, prevence, preventivní aktivity, specifická primární prevence. Alcohol, adolescence, drug addiction, cigarette smoking, cannabis, addictive substance, low-threshold club, prevention, preventive activities, specific primary prevention.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:12, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz