Bc. Hedvika Pudová

Master's thesis

Zdroje informací o Evropské unii v České republice

Information sources about the European Union in the Czech Republic
Anotácia:
Diplomová práce „Zdroje informací o Evropské unii v České republice“ se zabývá informační a komunikační politikou Evropské unie a s ní spojenými informačními zdroji o Evropské unii, které provozuje Evropská unie a vláda České republiky. Práce poskytuje přehled nejdůležitějších oficiálních zdrojů informací o Evropské unii v České republice a analyzuje cíle informační a komunikační politiky Evropské …viac
Abstract:
Master thesis „Information sources about the European Union in the Czech Republic“ deals with information and communication policy of the European Union and accompanying information sources about the European Union, which are provided by the European Union and government of the Czech Republic. Thesis provides an overview of the most important official sources of information on European Union in the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2008
  • Vedúci: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta