Bc. Hedvika Pudová

Master's thesis

Zdroje informací o Evropské unii v České republice

Information sources about the European Union in the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce „Zdroje informací o Evropské unii v České republice“ se zabývá informační a komunikační politikou Evropské unie a s ní spojenými informačními zdroji o Evropské unii, které provozuje Evropská unie a vláda České republiky. Práce poskytuje přehled nejdůležitějších oficiálních zdrojů informací o Evropské unii v České republice a analyzuje cíle informační a komunikační politiky Evropské …more
Abstract:
Master thesis „Information sources about the European Union in the Czech Republic“ deals with information and communication policy of the European Union and accompanying information sources about the European Union, which are provided by the European Union and government of the Czech Republic. Thesis provides an overview of the most important official sources of information on European Union in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 8. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2008
  • Supervisor: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta