Bc. Otakar Veselý

Master's thesis

Reakce drogových uživatelů ve městě Brně na fenomén Designer drugs

Reaction of the drugs abusers on phenomenon Designer drugs in Brno city
Abstract:
Diplomová práce ,,Reakce drogových uživatelů ve městě Brně na fenomén Designer drugs“ pojednává o pohledu vybraných uživatelů psychoaktivních látek na fenomén nových syntetických drog a o jejich zkušenosti s těmito substancemi. V teoretické části je práce zaměřena na vymezení základních pojmů potřebných pro určení a pochopení širšího kontextu, kam tyto látky náleží. Pojem designer drugs/nové syntetické …more
Abstract:
This thesis ,,Reaction of drug users in Brno to the phenomenon of Designer drugs discusses the view of selected users of psychoactive substances on the phenomenon of new synthetic drugs and their experiences with these substances. In the theoretical part is the work focused on defining the basic concepts necessary to identify and understand the broader context of where these substances belong. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2014
  • Supervisor: Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta