Monika Kučerová

Bachelor's thesis

Výchovně vzdělávací program pro členy dětského jezdeckého tábora

Educational program for horse riding childrens camp´s participants
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku letních táborů. Cílem práce bylo navrhnout a zrealizovat týdenní program tábora se zaměřením na jezdectví a péči o koně. Úspěšnost tábora z pohledu účastníků byla zjišťována pomocí připravených anketních otázek, nad kterými následně proběhla spontánní diskuze. Anketa v závěru tábora potvrdila předpoklad, že jezdecké lekce jsou hodnoceny jako nejoblíbenější …more
Abstract:
This bachelor's thesis focused on the issue of summer camps. The aim was to design and implement a weekly camp program focusing on riding and caring for horses. The success of the camp from the perspective of the participants was assessed with the help of prepared inquiry questions, after which there was a spontaneous disscusion. The survey at the end of the camp confirmed a premiss that riding lessons …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2015
Accessible from:: 29. 6. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Helena Rjabcová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kučerová, Monika. Výchovně vzdělávací program pro členy dětského jezdeckého tábora. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.6.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická