Theses 

The Influence of the Information Technology Industry on an Economic Development of Srí Lanka – Adam Nosálek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Adam Nosálek

Diplomová práce

The Influence of the Information Technology Industry on an Economic Development of Srí Lanka

The Influence of the Information Technology Industry on an Economic Development of Srí Lanka

Anotace: Diplomová práce se týká sektoru informačních technologií na Srí Lance. Cílem práce je analyzovat, jaký vliv má sektor informačních technologií na ekonomický rozvoj Srí Lanky, s konkrétnějším zaměřením na integraci severních provincií ostrova, poznamenaných občanskou válkou, s vyspělejším jihem. V první části je zkoumán vliv sektoru IT ekonomiku země pomocí makroekonomických ukazatelů, dále je hodnocena konkurenceschopnost Srí Lanského sektoru IT ve světovém měřítku. V druhé části pak vliv na ekonomický rozvoj země a severních regionů.

Abstract: The objective of the Master's thesis is analyzing the influence IT sector has on the economic development of Sri Lanka. The thesis is focusing on integration of the war-affected northern part of the country and its economic development. First part consist of the influence IT sector has on the economy of Sri Lanka, later on consist of analyzing the competitiveness of this sector in a global market. The last part analyzes the influence on development of the northern provinces.

Klíčová slova: Informační technologie, IT, ICT, ekonomický rozvoj, regionální rozvoj, mezinárodní obchod, outsourcing, Sri Lanka, občanská válka

Keywords: Information technology, IT, ICT, economic development, regional development, international trade, outsourcing, Sri Lanka, civil war

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Dušan Smolík
  • Oponent: Ivan Černohorský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 17:42, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz