Zuzana DANIŠOVÁ

Bachelor's thesis

Orientační diagnostika fonematické diferenciace dětí předškolního věku

Indicative diagnostic of phonemic differentiation in preschool children
Abstract:
Bakalářská práce řeší problematiku fonematické diferenciace u dětí předškolního věku. Práce je členěna na dvě hlavní části ? teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje čtyři kapitoly, které za pomocí odborné literatury vymezují základní teoretická východiska. První kapitola stručně popisuje dítě předškolního věku a jeho řečový vývoj od narození do začátku školní docházky. Jsou zde vysvětleny …more
Abstract:
This thesis deals with questions of preschool kids´ phonemic differentiation. It is divided into two main parts ? theoretical and practical one. The theoretical part consists of four chapters defining basic theoretical grounds. The first chapter describes preschool children and their speech development from birth to the beginning of school attendance. Four language levels of speech are explained as …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2015
Accessible from:: 11. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DANIŠOVÁ, Zuzana. Orientační diagnostika fonematické diferenciace dětí předškolního věku. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.12.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta