Ing. Kateřina Kohoutová

Bakalářská práce

Google Analytics a jeho role při zvyšování konkurenceschopnosti podniku

Google Analytics and its role in increasing the companys competitiveness
Anotace:
Název: Google Analytics a jeho role při zvyšování konkurenceschopnosti podniku Teoretická část práce je zaměřena na základní pojmosloví, seznámení se s nástrojem Google Analytics a jeho fungováním. Vymezení konkurenceschopnosti s provázaností na marketing a zákazníka. Praktická část se specifikuje na samotný nástroj Google Analytics, návštěvnost pozorovaného webu, na jehož základě jsou navržena optimální …více
Abstract:
Topic: Google Analytics and its role in increasing the company's competitiveness The theoretical part is focused on basic terminology, introduction of Google Analytics tool and its operation, definition of competitiveness with linkage to marketing and customer. The practical part is specified on the tool Google Analytics itself, Web traffic observation, and design of the optimal solutions that aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Kirchner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem