Bc. Michal Šebek

Diplomová práce

Globální a informační strategie podniku v praxi

Corporate Global and Information Strategies in Practice
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá popisem obecných postupů při tvorbě globální a informační strategie podniku a aplikací zvoleného postupu v konkrétní firmě. V první části práce je popsána tvorba globální a informační strategie včetně možných způsobů, přístupů nebo metodik jejich tvorby. Na konci kapitoly jsou způsoby tvorby zhodnoceny a je zvolena jedna, podle které bude dále postupováno. Další část …více
Abstract:
This dissertation describes creation of corporative global and IT strategy creation together with application development within selected company. Initial part of this thesis provides general overview of possible ways, approaches and methods for global and IT strategy selection. As conclusion there are all approaches evaluated and final one selected that would be further elaborated. Next section is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Lubomír Jankových, CSc.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Voznička, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management