Bc. Jiřina Dostálová

Bakalářská práce

Teoretické a praktické otázky hospodaření s majetkem veřejné správy (dle výběru stát nebo úsc)

Theoretical and practical questions of the public administration property management .
Anotace:
Bakalářská práce Teoretické a praktické otázky hospodaření s majetkem veřejné správy (dle výběru stát nebo ÚSC) se zabývá zhodnocením efektivnosti hospodaření s majetkem veřejné správy, a to konkrétně Jihomoravského kraje. První kapitola pojednává o specificích majetku státu a majetku ÚSC. Druhá část se zaměřuje na hospodaření s majetkem ÚSC a také na účetní reformu v oblasti veřejných financí, která …více
Abstract:
The bachelor paper Theoretical and practical questions of the public administration property management deals with evaluation of the effictiveness of property management public administration, specifically the South Moravian Region. The first chapter discusses the specifics of state property and property of territorial self-governing unit. The second part focuses on the management property of territorial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
  • Oponent: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta