Bc. David Kolačný

Bachelor's thesis

Seismické indikace a terénní projevy kroměřížského zlomu

Seismic and field traces of the Kroměříž fault
Anotácia:
Jižní část Hornomoravského úvalu je poklesová pánev omezena velkým systémem zlomů. Jedním z těchto zlomů, je ve východní části úvalu i zlom kroměřížský. Tento zlom dosud nebyl podrobněji studován a jeho geometrie a kinematika tak zůstává částečně neobjasněna. Tato bakalářská práce popisuje kroměřížský zlom kombinací 33 2D reflexně seismických profilů a 6 vrtů. Pro interpretování seismických řezů byl …viac
Abstract:
The southern part of the Upper Morava Basin is predisposed by a series of normal faults. One of them is Kroměříž fault. This fault has not been studied thoroughly up to this day. Therefore, its geometry and kinematics remain relatively unknown. This bachelor thesis characterizes the Kroměříž fault using a combination of 33 two-dimensional seismic cuts and 6 boreholes. Petrel software was used for processing …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2023
  • Vedúci: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
  • Oponent: Mgr. František Bárta, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta