Bc. Hana Hutlová

Master's thesis

Outsourcing lidskych zdroju v oblasti spravy podniku

HR Outsourcing in the aea of facility management
Anotácia:
Předmětem diplomové práce s názvem „Outsourcing lidských zdrojů v oblasti správy podniku“ je analýza podpůrných procesů, ve kterých byl outsourcing zaveden. Teoretická část práce se zaměřuje na definování pojmu outsourcing, historický vývoj tohoto procesu, jeho současný stav a budoucí vývoj. Uváděny jsou hlavní důvody a očekávání, jimiž jsou podniky motivovány k využití outsourcingu. Jsou zmíněny jednotlivé …viac
Abstract:
The subject of this graduation thesis with the name „Human resources outsourcing in the area of facility management“ is an analysis of those facility activities in which the outsourcing was employed. Theoretical part focuses on defining the term outsourcing, historical progression of this process, its present state and the future development. The main reasons which motivate companies to put to use …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedúci: Ing. Jiří Stýblo, CSc.
  • Oponent: Ing. Aleš Frána

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní