Theses 

Outsourcing lidskych zdroju v oblasti spravy podniku – Bc. Hana Hutlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Hana Hutlová

Diplomová práce

Outsourcing lidskych zdroju v oblasti spravy podniku

HR Outsourcing in the aea of facility management

Anotace: Předmětem diplomové práce s názvem „Outsourcing lidských zdrojů v oblasti správy podniku“ je analýza podpůrných procesů, ve kterých byl outsourcing zaveden. Teoretická část práce se zaměřuje na definování pojmu outsourcing, historický vývoj tohoto procesu, jeho současný stav a budoucí vývoj. Uváděny jsou hlavní důvody a očekávání, jimiž jsou podniky motivovány k využití outsourcingu. Jsou zmíněny jednotlivé druhy vyčleňovaných činností. Pozornost je věnována i jejich smluvnímu zajištění a taktéž procesu outplacementu, který s vyčleňováním činností souvisí. Praktická část je zaměřena na rozbor vyčleňovaných procesů v konkrétním podnikatelském subjektu. Uvádí konkrétní důvody, přínosy a rizika spojená s outsourcingem v oblasti facility managementu. Součást práce tvoří návrh vlastní koncepce řešení týkající se jednoho z vyčleňovaných procesů.

Abstract: The subject of this graduation thesis with the name „Human resources outsourcing in the area of facility management“ is an analysis of those facility activities in which the outsourcing was employed. Theoretical part focuses on defining the term outsourcing, historical progression of this process, its present state and the future development. The main reasons which motivate companies to put to use the outsourcing process are mentioned there. This part discribes different kinds of outsourced activities. Attention is given to the treaty reinsurance and also to the outplacement process, which is, as its result, connected with outsourcing. The practical part is focused on the analysis of the outsourced processes in the concrete entrepreneurial subject. There are mentioned benefits and risks connected with outsourcing in the area of facility management. The concrete reasons are being mentioned there too. One section of this part presents a suggestion for an enhacement of one specific activity in the facility management area.

Klíčová slova: Outsourcing, Insourcing, Hlavní činnost podniku, Lidské zdroje, Externí a interní zdroje, Outplacement, Správní činnosti, Externí dodavatel, Personální útvar. Outsourcing, Core business, Human resources, External and internal resources, Facility management, External supplier, Human resources department.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Jiří Stýblo, CSc.
  • Oponent: Ing. Aleš Frána

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 7. 2019 01:03, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz