Martina STAŇOVÁ

Bachelor's thesis

Ovlivnění hypomobility u seniorů s využitím techniky nordic walking

Influencing senior hypomobility by Nordic walking
Abstract:
Práce se zabývá pohybovou aktivitou v seniorském věku a důsledky při jejím nedostatku. V teoretické části práce byly shrnuty tělesné i psychické procesy spojené se stárnutím, častá onemocnění spojená s vyšším věkem a možnosti jejich ovlivnění pohybovou terapií. Na konci teoretické části práce jsou popsány základní údaje o technice nordic walking. Praktická část práce je zaměřena na šetření zabývající …more
Abstract:
Thesis deals with senior?s physical activity and consequences of its lack. The theoretical part of presented work sums up the physical and mental processes linked with ageing, frequent diseases connected with old age and effect of physical activity on these disorders. At the end of the theoretical part basic facts about Nordic walking technique are described. The practical part presents research into …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2013
Accessible from:: 24. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Zdeňka Krhutová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

STAŇOVÁ, Martina. Ovlivnění hypomobility u seniorů s využitím techniky nordic walking. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta