Jitka Frühbauerová

Bakalářská práce

Polymerázová řetězová reakce, průběh a její využití v diagnostice genetických poruch

Polymerase Chain Reaction, Course And Its Use For Diagnosis Of Genetical Disorders
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám popisem geneticky dědičných onemocnění pomocí polymerázové řetězové reakce. V první části popisuji princip a typy polymerázové řetězové reakce, dále se věnuji typům a diagnostice diabetu mellitus a enzymům, jež ovlivňují rozvoj této choroby. V následující části se zabývám popisem a diagnostikou Gilbertova syndromu a enzymům, jež zhoršují průběh tohoto chronického …více
Abstract:
In my bachelor's thesis, I deal with the description of genetically inherited diseases using the polymerase chain reaction. In the first part, I describe the principle and types of the polymerase chain reaction, then I focus on the types and diagnosis of diabetes mellitus and the enzymes that influence the development of this disease. In the following part, I pursue the description and diagnosis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Alexander Čegan, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Frühbauerová, Jitka. Polymerázová řetězová reakce, průběh a její využití v diagnostice genetických poruch. Pardubice, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická