Magda VOJTOVÁ

Bakalářská práce

Optimalizace parametrů polymerázové řetězové reakce.

Optimization of parameters of the polymerase chain reaction.
Anotace:
Abstrakt Polymerase Chain Reaction (PCR) je molekulárně biologická metoda, jejímž cílem je namnožení neboli amplifikace požadovaného úseku DNA. Jedná se o velice citlivou a specifickou techniku. Nově vzniklé modifikace pracující na principu PCR techniky jsou nepostradatelné především pro diagnostiku některých virových, bakteriálních, nádorových, ale i geneticky podmíněných onemocnění. Cílem mé bakalářské …více
Anotace:
ítomnost popsaných genů ? PsbR, PsbQ a tím potvrdit správnost optimalizace PCR techniky pro zkoumané geny. Výsledky optimalizace budou použity jako výchozí protokol v laboratoři pro amplifikaci obou genů.
Abstract:
Abstract The polymerase chain reaction (PCR), is a molecular biological method, which is capable to amplify a particular DNA sequence. Above all, there are recently appeared modifications working on the principle of PCR, which became indispensable not only for the diagnosis of some viral, bacterial and tumoral, but also for the diagnosis of genetically conditioned diseases. The duty of my bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
Zveřejnit od: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Kohoutová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOJTOVÁ, Magda. Optimalizace parametrů polymerázové řetězové reakce.. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ghslip ghslip/2
3. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
4. 5. 2013
Bulanova, L.
4. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.