Jan FRONĚK

Diplomová práce

Počítač jako pomocník učitele pro tvorbu interaktivních materiálů k učebnici vlastivědy v programu SMART Notebook

The computer as the teacher's assistant to create interactive materials for geography textbook in SMART Notebook
Anotace:
Diplomová práce ?Počítač jako pomocník učitele pro tvorbu interaktivních materiálů k učebnici vlastivědy v programu SMART Notebook? popisuje historii počítače, vysvětluje hardware a software, představuje největší osobnosti výpočetní techniky. Seznamuje s využitím počítače jako didaktické pomůcky, využitím počítače pro komunikaci mezi učitelem, žáky a rodiči. Popisuje použití počítače pro vedení pedagogické …více
Abstract:
The final Thesis "The computer as the teacher's assistant to create interactive materials for geography textbook in SMART Notebook" describes the history of the computer, including hardware and software and introduces the most important personalities in Information Technology (IT). We are familiarized with the computer as an educational tool and as a communications medium between students, teachers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Círus

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRONĚK, Jan. Počítač jako pomocník učitele pro tvorbu interaktivních materiálů k učebnici vlastivědy v programu SMART Notebook. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol