Bc. Martina Semanová

Master's thesis

Význam strategie "Smart Administration" pro efektivní řízení veřejné správy

Smart Administration Strategy and its Importance for the Efficiency of Public Administration
Abstract:
Veřejná správa České republiky se vlivem dědictví let minulých potýká se značným množstvím přetrvávajících problémů, díky kterým často neplní své poslání efektivně a ke spokojenosti občanů. Strategie realizace Smart Administration, která byla vládou přijata v polovině roku 2007, má za úkol připravit podmínky pro fungování veřejné správy tak, aby na konci programového období 2007 - 2015 byla efektivní …more
Abstract:
Due to inheritance from the past, public administration of the Czech Republic faces a significant amount of persistent problems, due to which it often fails to meet its missions effectively and to the satisfaction of citizens. Adopted by the Government in mid-2007, the Smart Administration Strategy has for the task the preparation of the conditions for the good functioning of public administration …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 7. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2009
  • Supervisor: doc. Ing. Milan Jan Půček, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta