Mgr. Martina Smékalová

Bakalářská práce

Fenomén chataření a chalupaření v České republice

The phenomenon of the second homes in the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá fenoménem chataření a chalupaření v České republice. Jejím cílem je porozumění a vysvětlení jeho rozvoje skrze vybrané faktory 19. a 20. století tohoto území. Práce je strukturovaná do pěti hlavních kapitol, přičemž první je věnována konceptu modernity a zejména jeho důsledkům v podobě urbanizace, ustanovení a prodlužování volného času a technologického rozvoje …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the phenomenon of the second houses and in the Czech Republic. Its target is understanding and explanation of its expansion through sampled factors of 19th and 20th century of this territory. The thesis consists of five main chapters. The first one follows the concept of modernity with its consequences in the field of urbanization, esthablishment and lengthening and of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2010
  • Vedoucí: Ivan Chorvát
  • Oponent: Mgr. Petr Pakosta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií