Andrea VÁLKOVÁ

Bakalářská práce

Sebejistota rodiček v péči o dítě v období šestinedělí

Self - efficacy in Paterning Maternal care in puerperal women
Anotace:
Cíl: Cílem práce bylo zjistit a zhodnotit sebejistotu matek v péči o dítě v období šestinedělí. Dílčím cílem výzkumu bylo zjistit, zda sebejistota ženy je ovlivněna věkem, vzděláním, počtem narozených dětí, způsobem porodu, rodinným stavem a absolvováním předporodních kurzů. Metodika: Výzkumný soubor tvořilo 150 žen po porodu hospitalizovaných v Městské nemocnici v Ostravě na oddělení šestinedělí. …více
Abstract:
Aim: The object of the thesis was to find out and evaluate self-efficacy of mothers in childcare during the period of puerperium. Another object of the work was to discover if the self-efficacy is related to the age, education, a number of children, type of childbirth, marital status and prenatal courses. Methods: There was a group of 150 women included in the research. All of them stayed at the postpartum …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
Zveřejnit od: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Kramná

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁLKOVÁ, Andrea. Sebejistota rodiček v péči o dítě v období šestinedělí. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta